Det er svært at forestille sig en moderne vestlig by uden biler. En by hvor alt kan nås på på cykel eller med fødderne. En by uden forurening. Men ikke desto mindre er det, hvad 15 minute city-bevægelsen arbejder for. Og de har medvind. For rene byer, klimavenlige og sunde måder at leve på, vinder frem i takt med at et større fokus på bæredygtighed vinder frem.

Og det kan godt svare sig at tænke i 15-minutters principperne. For hvor der er kortere end 15 minutter på cykel eller til fods til de essentielle destinationer i hverdagen, som supermarked, skole, grønne områder og arbejde, er der langt flere, som bevæger sig og færre der kører bil. Desuden skaber byer, hvor mennesker lever, handler og opholder sig lokalt, bedre grobund for samhørighed og tryghed, fordi flere kommer hinanden ved.

Begreberne walkability og bikeability er centrale i udviklingen af 15 minutters byer. Det skal være let og sikkert at gå og cykle, og afstandene skal være korte.

Der er fire centrale principper i udviklingen af 15-minutters byer:

1: Nærhed: Ting skal være tæt på

2: Diversitet: Områderne skal indrettes så der altid er et bredt udvalg af faciliteter tæt på.

3: Befolkningstæthed: Det er nødvendigt at der er mennesker nok til at butikker og faciliteter kan køre rundt.

4: Udbredthed: Områderne skal udbredes, så mange mennesker med forskellig social status og indkomst har glæde af dem.

Paris er én af de storbyer, som arbejder efter principperne, og i takt med at flere lande har fokus på at nedsætte luftforurening og skabe bedre og sundere storbyer, så vil principperne forhåbentlig blive endnu mere udbredte.

Læs mere på:  www.15minutecity.com

Og hvis du er mere nysgerrig på, hvad omgivelserne betyder for vores bevægelsesvaner så kan du læse (eller måske skimme – den er lidt omfattende) Sundhedsstyrelsens udgivelse: Omgivelsernes betydning for fysisk aktivitet.